Thỏa thuận pháp lý

Bản thoả thuận “THỎA THUẬN” này được ký kết bởi và giữa www.cakhonhanhau.com.vn với bất kỳ một cá nhân, tập đoàn, hiệp hội, cơ quan, công ty hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng trang web www.cakhonhanhau.com.vn (được gọi chung là “Người sử dụng hoặc “bạn”).

Định nghĩa:

Chúng tôi: được hiểu là chủ sở hữu tên miền www.cakhonhanhau.com.vn và www.cakhonhanhau.vn. Bạn hoặc bạn đọc hoặc người sử dụng: được hiểu là bất kỳ một cá nhân, tập đoàn, hiệp hội, cơ quan, công ty hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng trang web www.cakhonhanhau.com.vn hoặc www.cakhonhanhau.vn

Tên miền: được hiểu là các tên miền www.cakhonhanhau.com.vn hoặc www.cakhonhanhau.vn.

Nội dung: được hiểu là các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác.Bản thỏa thuận này được làm trên sự tự nguyện đồng ý giữa người sử dụng và chủ trang web www.cakhonhanhau.com.vn. Việc người sử dụng tiếp tục sử dụng trang web được coi là mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản của bản thỏa thuận này.

Đạo đức người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng trang web www.cakhonhanhau.com.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (i) việc bạn sử dụng trang web www.cakhonhanhau.com.vn, kể cả vùng tương tác, (ii) việc sử dụng mạng hay dịnh vụ nào khác có kết nối tới trang web www.cakhonhanhau.com.vn và (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới trang web www.cakhonhanhau.com.vn. Truy cập tới trang web www.cakhonhanhau.com.vn, bạn đồng ý bạn sẽ không:

(1) hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

(2) gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

(3) gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

(4) gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

(5) thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới trang web www.cakhonhanhau.com.vn;

(6) phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

(7) tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

(8) vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

Thông báo về bản quyền của chủ sở hữu trang web

Tất cả các nội dung của trang web này được đăng ký bản quyền thuộc sở hữu của bà Phạm Thị Ánh Ngọc hoặc nhà cung cấp nội dung được bảo vệ bởi luật bảo hộ trí tuệ quốc tế.

Các chi phí cho việc cung cấp thông tin cho bạn đọc trên trang web được đầu tư do các nguồn thu từ quảng cáo trên trang web. Không có các nguồn thu quảng cáo này, chúng tôi không thể trang trải đủ các chi phí để cung cấp thông tin cho các bạn. Với việc truy cập nội dung trên trang web, bạn đồng ý không cố tình sử dụng bất kỳ công cụ nào nhằm ngăn chặn việc xuất hiện các quảng cáo trên trang web.

Bạn có thể sử dụng nội dung trực tuyến trên trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại tuy nhiên bạn phải ghi rõ nguồn sử dụng bằng cách ghi: Nguồn từ trang web www.cakhonhanhau.com.vn và/hoặc tạo đường link liên kết tới trang web www.cakhonhanhau.com.vn

Trong trường hợp bạn sử dụng cho các mục đích phi cá nhân hoặc thương mại, bạn cần liên hệ với Ban quản trị trang web tại địa chỉ email: contact@cakhonhanhau.com.vn để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo về bản quyền của đối tác

www.cakhonhanhau.com.vn có thể cung cấp nội dung được phép sử dụng của các đối tác bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, video. Bạn đọc cần liên hệ với Ban quản trị để được hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng lại các nội dung và xin phép bản quyền của các đối tác. Trong trường hợp tất cả các nội dung do tác giả, cộng tác viên biên dịch, biên tập hoặc hiệu đính cung cấp dựa trên thỏa thuận hoặc bản thỏa thuận có trả thù lao bằng bất kỳ hình thức nào, thì tác giả, cộng tác viên biên dịch, biên tập hoặc hiệu đính không có quyền nhận quyền sở hữu về nội dung đó.

Khiếu nại về bản quyền

www.cakhonhanhau.com.vn tôn trọng tài sản trí tuệ của tất cả mọi người. Nếu bạn nghĩ rằng tác quyền của bạn bị vi phạm và được các cộng tác viên hoặc đối tác của www.cakhonhanhau.com.vn đưa lên trên trang web, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có những giải pháp cụ thể và tức thời.

Thương hiệu

Nội dung bao gồm thương hiệu, nhan để, tiêu đề, biểu tượng về www.cakhonhanhau.com.vn hoặc www.cakhonhanhau.vn đều thuộc quyền sở hữu của bà Phạm Thị Ánh Ngọc. Các thương hiệu khác được đề cập trong nội dung của bài viết thuộc quyền sở hữu của các đối tác hoặc cộng tác viên. Việc sử dụng các thương hiệu trên cần được sự đồng ý bằng văn bản của bà Phạm Thị Ánh Ngọc hoặc các đối tác có quyền sở hữu.

Đường liên kết, chỉnh sửa, và sử dụng kỹ thuật frame liên quan tới www.cakhonhanhau.com.vn

Nếu bạn muốn trang web của mình liên kết tới www.cakhonhanhau.com.vn bạn chỉ được quyền liên kết tới trang chủ www.cakhonhanhau.com.vn Trong trường hợp liên kết tới các trang khác thuộc tên miền www.cakhonhanhau.com.vn bạn cần được sự đồng ý của chúng tôi. Bạn hoặc bất kỳ đối tác nào của bạn không được sử dụng kỹ thuật frame hoặc thêm code hoặc bất kỳ cách thức nào khác để đưa nội dung trang web www.cakhonhanhau.com.vn lên trang web của bạn. Đồng thời bạn hoặc bất kỳ đối tác nào của bạn không được sửa đổi nội dung bao gồm bài viết, văn bản, hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, hình ảnh, các quảng cáo của trang web www.cakhonhanhau.com.vn trên trang web của bạn.

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên trang web www.cakhonhanhau.com.vn, www.cakhonhanhau.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ trang web www.cakhonhanhau.com.vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của trang web www.cakhonhanhau.com.vn hoặc được kiểm soát bởi www.cakhonhanhau.vn. Trang web www.cakhonhanhau.com.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ trang web www.cakhonhanhau.com.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. Trang web www.cakhonhanhau.com.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ trang web www.cakhonhanhau.com.vn, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ trang web www.cakhonhanhau.com.vn.

Đăng ký thành viên

Một số phần nội dung của www.cakhonhanhau.com.vn có thể yêu cầu bạn đăng ký thành viên và hỏi bạn một số thông tin cơ bản nhằm mục đích cung cấp nội dung phù hợp nhất cho bạn. Việc bạn tự quyết định có cung cấp thông tin của mình hay không là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên nếu bạn không cung cấp thông tin thì bạn có thể không truy cập được vào một số phần nội dung đặc biệt của trang web. Khi cung cấp thông tin của mình, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Chúng tôi yêu cầu bạn không sử dụng tên khác tới tên hợp pháp của mình. Trong một số trường hợp như trong chat, forum, blog, đấu giá quảng cáo bạn có thể dùng tên giả tưởng hay còn gọi là “nick name” để hiển thị trên màn hình cho công chúng, và tên thật của bạn có thể được ẩn đi. Việc đặt tên giả tưởng yêu cầu sử dụng mỹ từ tiếng Việt hoặc ngoại ngữ, chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng tên giả mang tính chất hoặc ngụ ý phi đạo đức, khơi gợi bạo lực, hoặc phản cảm. Bằng việc sử dụng trang web, bạn mặc nhiên đồng ý với các chính sách về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của trang web được nêu chi tiết tại trang về Chính sách bảo vệ quyền riêng tư.

Nếu bạn trở thành thành viên của www.cakhonhanhau.com.vn bạn đồng ý việc chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về các hoạt động trong tài khoản của mình. Bạn đồng ý việc không bán, chuyển nhượng quyền sở hữu, chia sẻ hoặc ủy quyền các quyền lợi và trách nhiệm thành viên của bạn. Bạn có trách nhiệm tự giữ kín mật mã truy cập của mình, có trách nhiệm giới hạn việc truy cập trang web từ nhiều máy tính khác nhau, chỉ truy cập trang web từ máy tính của mình. Ban quản trị trang web có toàn quyền tạm ngưng hoặc hủy bỏ quyền thành viên của bất kỳ thành viên nào và từ chối việc thành viên đó truy cập vào trang web nếu phát hiện việc vi phạm Điều khoản thỏa thuận bản thỏa thuận giữa người sử dụng và chủ sở hữu trang web.

Nội dung do người sử dụng tạo ra hoặc cung cấp

Bằng việc cung cấp nội dung hoặc giao tiếp với www.cakhonhanhau.com.vn để cung cấp nội dung như giao tiếp khi đăng ký, giao tiếp trên các forum, chat, blog, tham gia các cuộc điều tra và bất kỳ hình thức nào khác, bạn mặc nhiên thể hiện và đảm bảo rằng bạn toàn quyền sở hữu hoặc toàn quyền kiểm soát việc sở hữu tất cả các quyền của nội dung bạn cung cấp. Đồng thời bạn cũng mặc nhiên đồng ý việc cho phép chủ sở hữu trang web www.cakhonhanhau.com.vn và các đối tác, cộng tác viên của mình được phép miễn phí sử dụng, sao chép, sửa đổi, hiển thị, lưu trữ, phân phối, tái chế, và tạo ra các nội dung phát sinh từ tất cả các nội dung bạn cung cấp. Bạn cũng mặc nhiên đồng ý rằng các nội dung này có thể được truyền tải tới các công chúng thông qua bất kỳ kênh giao tiếp, truyền thông bằng bất kỳ định dạnh nào và không giới hạn về số lần hoặc thời gian sử dụng.

Bạn cam kết rằng nội dung bạn cung cấp đúng, chính xác, không làm tổn hại về mặt uy tín, tinh thần, vật chất đến bất kỳ ai, không đi trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, không chống đối lại khối đại đoàn kết dân tộc và không vi phạm vào điều khoản bản thỏa thuận giữa người sử dụng và chủ sở hữu trang web.

Các quy định cụ thể về vùng tương tác trên trang web (forum, blog, bản tin, chat v.v.)

Trong trang web www.cakhonhanhau.com.vn có các phần giao tiếp tương tác để bạn đọc có thể tự bộc lộ chính kiến, quan điểm, thông tin và ý tưởng của mình về các chủ đề liên quan. Do bản chất cơ cấu hoạt động của vùng tương tác này là nội dung do bạn đọc tự đăng và số lượng nội dung và thông tin rất nhiều nên Ban quản trị trang web không thể quản lý và kiểm soát hoàn toàn tất cả các nội dung được đăng tải. Để bảo vệ quyền lợi cho mọi người sử dụng, chúng tôi khuyến cáo bạn đọc nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra các quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi các thông tin được đăng bởi các thành viên khác trong vùng tương tác. Chúng tôi đặc biệt không khuyến khích bạn đọc đăng tải thông tin cá nhân về địa chỉ, số điện thoại, hoặc các thông tin khác để người khác có thể nhận ra và tìm đến bạn. Ban quản trị trang web có quyền xóa, di dời, hoặc thay đổi bất kỳ nội dung giao tiếp nào, vì bất kỳ lý do gì, vào bất kỳ lúc nào mà không nhất thiết phải xem xét lại quyết định của mình.

Quy định về đăng thông tin

Các vùng tương tác, khu thảo luận, chat và các khu vực giao tiếp khác được lập ra nhằm khuyến khích việc tranh luận giữa các thành viên về các chủ đề nóng hổi. Chúng tôi khuyến khích việc tự do ngôn luận và đưa ra các quan điểm, ý kiến, đánh giá và ý tưởng khác nhau. Chúng tôi mong muốn đây là nơi các thành viên trao đổi các ý tưởng, kinh nghiệm kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp. Do mục đích tương tác trong cộng đồng được định hướng cho mọi người sử dụng nên Ban quản trị có quyền xóa, loại bỏ bất kỳ nội dung nào Ban quản trị thấy không phù hợp hoặc vi phạm Bản thỏa thuận thỏa thuận giữa người sử dụng và Ban quản trị trang web.

Khi sử dụng vùng tương tác trong trang, chúng tôi đề nghị người sử dụng không đăng tải các nội dung:

· Sử dụng ngôn từ, hình ảnh khiếm nhã, tục tĩu, lăng mạ, kích động bạo lực, chống đối nhà nước hoặc khối đại đoàn kết dân tộc, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

· Sử dụng thông tin, hình ảnh phỉ bang, đe dọa, làm mất uy tín, kích động, dẫn dắt sai lệch, sai lệch, vi phạm quyền riêng tư tới bất kể cá nhân hay tổ chức nào.

· Vi phạm các quyền của chủ sở hữu và các đối tác của trang web.

· Phân biệt đối xử do nguồn gốc chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, hoặc bất kỳ phân biệt đối xử nào bị pháp luật cấm.

· Vi phạm quy định, nghị định, thông tư, luật lệ hoặc hiến pháp của bất kỳ thị xã, huyện, thành phố, tỉnh, hoặc trung ương thuộc nước Việt Nam.

· Ảnh hưởng tới việc sử dụng trang web của người khác.

· Quảng cáo, khuyến mại, đưa thông tin dẫn đến việc mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ trừ khi được cho phép ở các phần dành cho mục đích quảng cáo.

Nội dung của đối tác

www.cakhonhanhau.com.vn có thể là nơi cung cấp nội dung cho đối tác hoặc người sử dụng, vì vậy ban quản trị trang web có thể không có toàn quyền kiểm soát về nội dung của các đối tác hoặc của người sử dụng cung cấp. Các nội dung mà các đối tác hoặc người sử dụng cung cấp bao gồm ý kiến, lời khuyên, nhận định, dịch vụ, chào bán sản phẩm, dịch vụ, và các loại nội dung khác. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn cẩn thận cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định do chịu sự ảnh hưởng của các nội dung do trang web thể hiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu các nội dung này gây ra những tổn hại về mặt tinh thần hay vật chất cho bạn đọc.

Giao tiếp với các đối tác thông qua trang web www.cakhonhanhau.com.vn

Các giao dịch hoặc giao tiếp của bạn với các đối tác thông qua trang web www.cakhonhanhau.com.vn là hoàn toàn tự nguyện giữa bạn và đối tác đó. Một trường hợp ví dụ như có một số phần của trang web hỗ trợ bạn và đối tác giao dịch mua hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong các trường hợp này việc giao dịch là hoàn toàn do bạn và đối tác thực hiện nên ban quản trị trang web www.cakhonhanhau.com.vn không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do bất kỳ bên nào gây ra cho bên kia. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên hỏi kỹ đối tác về tính pháp lý cũng như các thông tin chi tiết trước khi thực hiện giao dịch. Nếu bạn có câu hỏi về đối tác quảng cáo trên trang web www.cakhonhanhau.com.vn, xin vui lòng liên hệ với ban quản trị trang web để biết thêm chi tiết. Các khiếu nại hoặc câu hỏi về các sản phẩm, dịch vụ cụ thể do đối tác cung cấp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đối tác.

E-Mail

www.cakhonhanhau.com.vn tôn trọng quyền riêng tư của bạn đọc. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp địa chỉ email của bạn đọc cho đối tác trong trường hợp bạn đọc đã đăng ký nhận nội dung về một số chủ đề cụ thể do đối tác được kiểm định của chúng tôi cung cấp. Nếu bạn đọc đã đăng ký không muốn nhận nội dung về chủ đề đã đăng ký, bạn đọc có thể vào phần sửa đổi thông tin thành viên để lựa chọn mình có nhận nội dung gửi qua email nữa hay không.

Sửa đổi bản thỏa thuận

www.cakhonhanhau.com.vn có quyền sửa đổi các điều khoản bản thỏa thuận mà không cần báo trước. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tạo ra thông báo về việc sửa đổi này tại trang web về bản thỏa thuận giữa người sử dụng và chủ sở hữu trang web trong vòng 5 ngày kể từ ngày sửa đổi. Việc bạn không vào xem chi tiết những sửa đổi cho dù có biết hay không, có được thông báo hay không vẫn được coi là bạn đồng ý với những sửa đổi đó khi bạn truy cập trang web. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản sửa đổi của bản thỏa thuận, bạn không nên tiếp tục truy cập trang web.

Việc từ chối các bảo đảm và rủi ro khi sử dụng trang web

Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, phù hợp, cập nhật của nội dung được cung cấp bởi trang web, đối tác hoặc các đường link tới trang web khác do trang web www.cakhonhanhau.com.vn liên kết. Bạn đọc và các đối tác hoàn toàn tự chịu trách nhiệm do các quyết định mình đưa ra dựa trên nội dung của trang web. Việc sử dụng trang web là hoàn toàn tự nguyện do đó bạn đọc và các đối tác đồng thời cũng chịu toàn toàn trách nhiệm về các thiệt hại có thể bị gây ra do sử dụng trang web. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn đọc nên được tư vấn bởi luật sư, các chuyên gia phù hợp trước khi quyết định thực hiện bất kỳ giao dịch nào thông qua nội dung thể hiện trên trang web. Mặc dù chúng tôi có cố gắng bảo vệ tính an toàn cho bạn đọc sử dụng trang web, nhưng chúng tôi không đảm bảo việc sự cố không bao giờ xảy ra. Bằng việc sử dụng trang web, bạn đọc và các đối tác đồng ý việc chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thiệt hại trong trường hợp trang web bị xâm nhập trái phép và lấy hoặc sửa đổi nội dung trên trang web.

Xin hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên trang web www.cakhonhanhau.com.vn. Chính sách của trang web www.cakhonhanhau.com.vn không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do người sử dụng, cộng tác viên hoặc nhóm độc lập khác cung cấp. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng trang web www.cakhonhanhau.com.vn là sự mạo hiểm của riêng bạn. Trang web www.cakhonhanhau.com.vn, và công ty mẹ hoặc các chi nhánh, hoặc giám đốc, hoặc nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hội viên, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ không bảo đảm rằng, trang web www.cakhonhanhau.com.vn hoặc mọi trang web khác được kết nối đến hoặc từ trang web www.cakhonhanhau.com.vn sẽ không bị ngắt quãng hoặc bị sai sót, rằng các nhược điểm sẽ được sửa chữa, hoặc trang web này, kể các các vùng tương tác, hoặc máy chủ tạo ra nó không bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác và chúng tôi cũng không đảm bảo về các kết quả nhận được từ việc sử dụng trang web www.cakhonhanhau.com.vn hoặc về tính đúng lúc, tính trình tự, tíh chính xác, sự ủy quyền, tính đầy đủ, tính hữu dụng, tính bất khả xâm phạm, tính tin cậy, tính sẵn sàng hoặc tính chắc chắn của mọi nội dung, thông tin, dịch vụ hoặc giao dịch được cung cấp qua trang web www.cakhonhanhau.com.vn hoặc mọi trang web được kết nối đến hoặc từ trang web www.cakhonhanhau.com.vn. Trang web www.cakhonhanhau.com.vn được cung cấp trên cơ sở “với tư cách là”, “nếu có” mà không có bất kỳ đảm bảo theo hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế, các vấn đề có tính thương mại hay phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Được coi như một điều kiện khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý hỡ trợ, bênh vực và bảo vệ trang web khỏi những than phiền, khiếu kiện và thiệt hại cho chủ sở hữu trang web, các thành viên ban quản trị, các nhân viên làm việc cho trang web và các đối tác. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của bản thỏa thuận này, bạn có toàn quyền quyết định không tiếp tục sử dụng trang web.