Báo giá chi tiết

Loại niêu 1 kg 1,5 kg 2 kg 2,5 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg 4,5 kg
Giá tiền 350.000đ 450.000đ 550.000đ 650.000đ 750.000đ 850.000đ 950.000đ 1.050.000đ

Tưng bừng khuyến mại từ 10/12/2014 tới 10/1/2015. Giảm 50,000 VNĐ trên mỗi niêu cá.
Bảng giá bên dưới là mức chưa khuyến mại, để khách hàng có thể so sánh.

Loại niêu 1 kg 1,5 kg 2 kg 2,5 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg 4,5 kg
Giá tiền 400.000đ 500.000đ 600.000đ 700.000đ 800.000đ 900.000đ 1.000.000đ 1.100.000đ

Giá niêu cá niêm yết chưa bao gồm phí vận chuyển