Thương hiệu đã đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Thương hiệu cá kho Nhân Hậu, đã được website cakhonhanhau.com.vn đăng ký nhãn hiệu SỐ 214104 tại CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ.
Mọi thông tin về thương hiệu cá kho Nhân Hậu được đăng tải trên các website khác đều không hợp pháp.

cakhonhanhau_cucsohuu cakhonhanhau_cucsohuu1