NGUỒN GỐC CÁ

Đây là giấy chứng nhận nguồn gốc Cá và Giấy An toàn Thực phẩm từ nhà cung cấp thực phẩm sạch hàng đầu Việt Nam. Nơi cung cấp nguyên liệu Cá Ngừ Ngủ Đông tới chúng tôi.