Frankfrut – Đức

07
Dec
2017

‘Cá Kho Làng Vũ’ đã tới sân bay Frankfurt – Đức, sau khi vượt hơn 10,000 km từ Sài Gòn qua.

Thực sự hạnh phúc và mong ‘Cá Kho Làng Vũ’ sẽ tới gần hơn với kiều bào Việt Nam trên thế giới.