Khách đặt cá theo năm

10
Nov
2017

Chúng tôi vừa nhận được 1 lời đề nghị rất cảm động.

Một kiều bào tại Mỹ, đã đặt mỗi tháng 1 Niêu cá gửi vào ngày 15 hàng tháng – tới 1 người thân tại Quận 3 – Sài Gòn.

Niêu cá đầu tiên sẽ được giao vào ngày 15/12 tới.